امیرعبداللهیان: امیدوار هستیم در بهار آینده بتوانیم حامل اخباری امید بخش برای ملت ایران باشیم

امیرعبداللهیان در نشست خبری امروز گفت: امیدوار هستیم در بهار آینده بتوانیم حامل اخباری امید بخش برای ملت ایران باشیم.

ارسال نظر
ارسال نظر