فرو ریختن ناگهانی پارکینگ طبقاتی + فیلم

فرو ریختن پارکینگ طبقاتی در تگزاس آمریکا

فرو ریختن ناگهانی پارکینگ طبقاتی + فیلم

یک پارکینگ طبقاتی در تگزاس آمریکا فروریخت.

 

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها