لحظه هولناک خالی شدن زمین زیر پای مشتری رستوران + فیلم

ببینید وقتی مشتری در حال غذا خوردن است چگونه زمین زیر پاهایش دهن باز کرد.

لحظه هولناک خالی شدن زمین زیر پای مشتری رستوران + فیلم

ویدیویی از داخل یک رستوران که مشتریان در حال غذا خوردن هستند که ناگهان زمین نشست می کند را ببینید.

 

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها