لحظه بی هوش شدن دروازه بان تراکتور در برخوردی عجیب

لحظه بی‌هوش شدن دروازه‌بان تراکتور را در ویدئو فوق مشاهده نمایید.

ارسال نظر
ارسال نظر