تلویزیون اقتصادآنلاین؛

چگونه کمال درویش اقتصاد ترکیه را به عرش رساند؟

در همین ۴۰ سال اخیر اگر اقتصاد ترکیه را بررسی کنیم می‌بینیم که در دهه ۱۹۸۰ عملکرد نسبتا خوبی داشته، در دهه ۱۹۹۰ تا مرز فروپاشی اقتصادی و حتی استعفای دولت هم پیش می‌رود.

اقتصاد آنلاین - پویا بختیاری؛ ولی کمال درویش، پیامبر اقتصادی ترکیه وارد عمل می‌شود و به معنی واقعی معجزه و شرایط اقتصادی ترکیه را متحول می‌کند و در نهایت اردوغان مدیریت اقتصادی را به عهده می‌گیرد و امروز ترکیه مجددا تورم‌های بسیار را تجربه می‌کند.

اما کمال درویش که بود و چه کرد؟

تدوین: محسن احمدیان

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها