عکس العمل جالب یک شیر به هنگام دیدن کودک + فیلم

یک شیر در قفس با دیدن یک کودک عکس العمل جالبی نشان داد.

یک شیر که داخل قفس بود با مشاهده کودکی که مقابلش آن سوی شیشه ایستاده بود سعی در طعمه کردن آن کودک داشت.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها