گل دوم ژاپن به آلمان توسط آسانو

گل دوم ژاپن به آلمان توسط آسانو در دقیقه ۸۳ به ثمر رسید.

شرح گل: در دقیقه ۸۳ یک ضربه شروع مجدد بلند در جناح راست و پشت مدافعان به آسانو رسید و این بازیکن تعویضی با یک استارت سریع وارد محوطه شد و با یک ضربه دقیق توپ را وارد دروازه کرد.

 

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها