گل اول ژاپن به آلمان توسط دوآن

گل اول ژاپن به آلمان توسط دوآن در دقیقه ۷۵ به ثمر رسید.

شرح گل: حرکت خوب میتوما و پاس به مینامینو رسید و او توپ را به درون محوطه ارسال کرد ولی نویر توپ را قطع کرده و همین باعث شد توپ به دوآن مقابل دروازه خالی برسد و او توپ را به تور برساند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها