گل اول آلمان به ژاپن توسط گندوگان

گل اول آلمان به ژاپن توسط گوندوغان از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۳۳ به ثمر رسید.

شرح گل: رائوم درون محوطه و گوشه چپ شش قدم صاحب توپ شد و توانست با عوض کردن پا دروازبان را جا بگذارد اما دروازه‌بان ژاپن او را سرنگون کرد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. گوندوگان پشت توپ قرار گرفت و با آرامش و تسلط توپ را به تور دروازه رساند.

 

ارسال نظر