لحظه دلخراش زیرگرفتن کودک بی احتیاط توسط قطار! + فیلم

لحظه هولناک برخورد قطار با جوانی که بدون در نظر گرفتن عبور قطار از ریل عبور کرد و جان خود را از دست داد ببینید.

لحظه هولناک برخورد قطار با جوانی که بدون در نظر گرفتن عبور قطار از ریل عبور کرد و جان خود را از دست داد ببینید.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها