سرقت بی شرمانه از یک زن در کلیسا + فیلم

ویدیویی از یک کلیسا منتشر شده است که در آن؛ یک سارق از کیف زنی که در حال دعا کردن بود، سرقت کرده و اقدام بی شرمانه ای را در این مکان مقدس انجام داده است.

سرقت بی شرمانه از یک زن در کلیسا + فیلم

ویدیویی از یک کلیسا منتشر شده است که در آن؛ یک سارق از کیف زنی که در حال دعا کردن بود، سرقت کرده و اقدام بی شرمانه ای را در این مکان مقدس انجام داده است.

 

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها