دستور «اژه‌ای» برای کمک به رفع معضل دارو

رییس قوه قضاییه به مسئولین قضایی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا به دولت در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به اقلام دارویی یاری برساند.

دستور «اژه‌ای» برای کمک به رفع معضل دارو

رییس قوه قضاییه به مسئولین قضایی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا به دولت در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به اقلام دارویی یاری برساند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها