قالیباف: نظارت دقیق مجلس، بهترین راه کمک و همکاری با دولت است

رییس مجلس گفت: مجلس، دوست دلسوز دولت است و اعتماد و حمایت از مدیران اجرایی و رفع درخواست ها و نیازهای قانونی دولت را وظیفه خود می‌داند و در کنار آن، خود را ملزم می‌داند به نمایندگی از مردم، موانعی را که بر سر راه کارآمدی حداکثری دولت به وجود می آید با استفاده از توان قانونی نظارتی خود، بر طرف سازد. کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس بدنبال بازنمایی اختلاف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه از دولت را بعنوان دوست دلسوز، وظیفه خود می‌داند.

قالیباف: نظارت دقیق مجلس، بهترین راه کمک و همکاری با دولت است

رییس مجلس گفت: مجلس، دوست دلسوز دولت است و اعتماد و حمایت از مدیران اجرایی و رفع درخواست ها و نیازهای قانونی دولت را وظیفه خود می‌داند و در کنار آن، خود را ملزم می‌داند به نمایندگی از مردم، موانعی را که بر سر راه کارآمدی حداکثری دولت به وجود می آید با استفاده از توان قانونی نظارتی خود، بر طرف سازد. کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس بدنبال بازنمایی اختلاف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه از دولت را بعنوان دوست دلسوز، وظیفه خود می‌داند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها