اجرایی نشدن نسخه الکترونیک در بیمه های تکمیلی

ریاحی فر مشاور رییس کل بیمه مرکزی گفت: وزارت بهداشت بدون درنظر گیری سازمان بیمه گر باید زیرساخت آن را فراهم کند که از این کار هم امتناع کرده است.

اجرایی نشدن نسخه الکترونیک در بیمه های تکمیلی

ریاحی فر مشاور رییس کل بیمه مرکزی گفت:  وزارت بهداشت بدون درنظر گیری سازمان بیمه گر باید زیرساخت آن را فراهم کند که از این کار هم امتناع کرده است.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها