بهادری جهرمی: فیلترینگ اینستاگرام کار دولت نبود + فیلم

سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: به وعده مان در ایام انتخابات در خصوص عدم فیلترینگ اینستاگرام عمل کردیم، نهادهای امنیتی اینستاگرام را برای اقدامات تروریستی بستند، این که خلاف وعده نیست.

بهادری جهرمی: فیلترینگ اینستاگرام کار دولت نبود + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: به وعده مان در ایام انتخابات در خصوص عدم فیلترینگ اینستاگرام عمل کردیم، نهادهای امنیتی اینستاگرام را برای اقدامات تروریستی بستند، این که خلاف وعده نیست.

ارسال نظر