نجات معجزه آسای کودک در حال سقوط توسط یک عابر! + فیلم

لحظه ای که یک مرد شجاع چینی سعی کرد کودک نوپایی را در حال سقوط از طبقه دوم ساختمانی در چین بگیرد. بچه کوچولوی خوش شانس آسیبی ندید اما راننده ای که جان بچه را نجات داد مقداری عضله دست هایش آسیب دید.

نجات معجزه آسای کودک در حال سقوط توسط یک عابر! + فیلم

لحظه ای که یک مرد شجاع چینی سعی کرد کودک نوپایی را در حال سقوط از طبقه دوم ساختمانی در چین بگیرد. بچه کوچولوی خوش شانس آسیبی ندید اما راننده ای که جان بچه را نجات داد مقداری عضله دست هایش آسیب دید.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها