گیر کردن سر پسربچه بین نرده های پنجره آشپزخانه + فیلم

همسایگان یک واحد مسکونی پسرکی که سرش در نرده های پنجره آشپزخانه آپارتمان گیر کرده بود را نجات دادند.

 گیر کردن سر پسربچه بین نرده های پنجره آشپزخانه + فیلم

 همسایگان یک واحد مسکونی پسرکی که سرش در نرده های پنجره آشپزخانه آپارتمان گیر کرده بود را نجات دادند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها