مردی که رکورد زد ؛ شکستن ۱۴۸ نارگیل با فقط یک دست! + فیلم

مرد آلمانی با استفاده از دست ۱۴۸ نارگیل را در یک دقیقه شکست. او تنوانست رکورددار گینس برای شکستن ۱۴۸ نارگیل با دست در یک دقیقه شود.

مردی که رکورد زد ؛ شکستن ۱۴۸ نارگیل با فقط یک دست! + فیلم

مرد آلمانی با استفاده از دست ۱۴۸ نارگیل را در یک دقیقه شکست. او تنوانست رکورددار گینس برای شکستن ۱۴۸ نارگیل با دست در یک دقیقه شود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها