لحظه دلهره آور نجات کود از زیر قطار مترو + فیلم

مردی جان کودکی را که در یک قدمی سقوط به زیر قطار مترو نجات داد.

لحظه دلهره آور نجات کود از زیر قطار مترو + فیلم

 مردی جان کودکی را که در یک قدمی سقوط به زیر قطار مترو نجات داد.

 

ارسال نظر