خوش شانس ترین آدم دنیا در میانه سیل مرگبار + فیلم

یک شخص پس از عبور از روی یک پل، پل های پشت سرش بر اثر سیل تخریب شد تا به عنوان خوش شانس ترین آدم دنیا مطرح شود.

خوش شانس ترین آدم دنیا در میانه سیل مرگبار + فیلم

یک شخص پس از عبور از روی یک پل، پل های پشت سرش بر اثر سیل تخریب شد تا به عنوان خوش شانس ترین آدم دنیا مطرح شود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها