فاطمی امین در جلسه استیضاح:

آقای رییسی اسطوره و نماد مبارزه با فساد است، مگر می شود در دولت رییسی فساد وجود داشته باشد؟

وزیر صمت در جلسه دفاع خود در صحن علنی مجلس گفت: آقای رییسی اسطوره و نماد مبارزه با فساد است، مگر می‌شود در دولت رئیسی فساد وجود داشته باشد؟

آقای رییسی اسطوره و نماد مبارزه با فساد است، مگر می شود در دولت رییسی فساد وجود داشته باشد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه استیضاح در صحن علنی مجلس گفت: برادر خانم من در تصادف جاده‌ای کشته شده است، من اولین مدعی در مبارزه با فساد هستم.

فاطمی امین تاکید کرد: آقای رییسی اسطوره و نماد مبارزه با فساد است، مگر می‌شود در دولت رئیسی فساد وجود داشته باشد؟

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها