لحظه فرود هواپیمای همسر چارلز سوم پس از تصادف + فیلم

هواپیمای بوئینگ ۷۷۷-۲۰۰ER خطوط هوایی بریتانیا که حامل ملکه کامیلا، همسر چارلز سوم بریتانیا بود، پس از آسیب شدید بر اثر برخورد پرنده با دماغه هواپیما، در فرودگاه هیترو فرود آمد.

لحظه فرود هواپیمای همسر چارلز سوم پس از تصادف + فیلم

هواپیمای بوئینگ ۷۷۷-۲۰۰ER خطوط هوایی بریتانیا که حامل ملکه کامیلا، همسر چارلز سوم بریتانیا بود، پس از آسیب شدید بر اثر برخورد پرنده با دماغه هواپیما، در فرودگاه هیترو فرود آمد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها