کتک‌ کاری خشن این زن و مرد در اتوبوس سر نشستن روی صندلی + فیلم

در آمریکا این زن از مرد خواست که جای خود را به او بدهد، اما مرد گفت که او بعد از کار خسته است. که زن به آن اعتراض کرد: من کفشم پاشنه دارم، ایستادن برایم سخت تر است. این استدلال برای مرد جوان مناسب نبود: "من از شما نخواستم که کفش پاشنه دار بپوشید، این مشکل شماست." در پایان، او راه حلی بهتر از تف کردن به صورت او پیدا نکرد : مرد که طاقت این تحقیر را نداشت، خانم را از اتوبوس بیرون انداخت و توهین کرد.

کتک‌ کاری خشن این زن و مرد در اتوبوس سر نشستن روی صندلی + فیلم

در آمریکا این زن از مرد خواست که جای خود را به او بدهد، اما مرد گفت که او بعد از کار خسته است. که زن به آن اعتراض کرد: من کفشم پاشنه دارم، ایستادن برایم سخت تر است. این استدلال برای مرد جوان مناسب نبود: "من از شما نخواستم که کفش پاشنه دار بپوشید، این مشکل شماست." در پایان، او راه حلی بهتر از تف کردن به صورت او پیدا نکرد : مرد که طاقت این تحقیر را نداشت، خانم را از اتوبوس بیرون انداخت و توهین کرد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها