لحظه ورود مهاجم تروریست به حرم شاهچراغ و به رگبار بستن زائران + فیلم

تصاویر جدیدی از ورود مهاجم تروریست به حرم شاهچراغ و به رگبار بستن زائران تا لحظه دستگیری منتشر شده که در ادامه می بینید.

لحظه ورود مهاجم تروریست به حرم شاهچراغ و به رگبار بستن زائران + فیلم

تصاویر جدیدی از ورود مهاجم تروریست به حرم شاهچراغ و به رگبار بستن زائران تا لحظه دستگیری منتشر شده که در ادامه می بینید.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها