نماینده مجلس: اولین عکس از مهسا امینی در بیمارستان را جاسوسان آمریکایی گرفتند + فیلم

امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس گفت: اولین عکس را ۲ نفر از اعضای سرویس جاسوسی آمریکا گرفتند.

 نماینده مجلس: اولین عکس از مهسا امینی در بیمارستان را جاسوسان آمریکایی گرفتند + فیلم

امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس گفت: اولین عکس را ۲ نفر از اعضای سرویس جاسوسی آمریکا گرفتند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها