لحظه مشت خوردن مرد چشم چران + فیلم

یک مرد قوی‌هیکل، مرد دیگری را که قصد مزاحمت برای یک زن در کافه‌رستوران در نیویورک را داشت، با ضربه محکم بر صورت نقش بر زمین کرد

لحظه مشت خوردن مرد چشم چران + فیلم

یک مرد قوی‌هیکل، مرد دیگری را که قصد مزاحمت برای یک زن در کافه‌رستوران در نیویورک را داشت، با ضربه محکم بر صورت نقش بر زمین کرد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها