توصیه یکی از فرماندهان یگان ویژه به نیروهایش قبل از عملیات + فیلم

توصیه‌های فرمانده یگان ویژه استان یزد به نیروهای خود برای نحوه مقابله با آشوبگران و مدارا با شهروندان را می‌بینید.

توصیه یکی از فرماندهان یگان ویژه به نیروهایش قبل از عملیات + فیلم

توصیه‌های فرمانده یگان ویژه استان یزد به نیروهای خود برای نحوه مقابله با آشوبگران و مدارا با شهروندان را می‌بینید.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها