وضعیت اوین به حالت عادی بازگشت + فیلم

ساعتی پس از ایجاد ناآرامی و آتش سوزی در داخل زندان، اکنون اوضاع آرام شده است.

وضعیت اوین به حالت عادی بازگشت + فیلم

ساعتی پس از ایجاد ناآرامی و آتش سوزی در داخل زندان، اکنون اوضاع آرام شده است. 

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها