وقتی یک سطل آب باعث انفجار آشپزخانه می شود + فیلم

آشپزی در داخل آشپزخانه متوجه آتش‌سوزی یکی از دستگاه‌ها می‌شود.او روی آتش آب می‌ریزد اما به دلیل وجود روغن ناگهان شدت آتش‌سوزی زیاد می‌شود.

وقتی یک سطل آب باعث انفجار آشپزخانه می شود + فیلم

آشپزی در داخل آشپزخانه متوجه آتش‌سوزی یکی از دستگاه‌ها می‌شود.او روی آتش آب می‌ریزد اما به دلیل وجود روغن ناگهان شدت آتش‌سوزی زیاد می‌شود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها