زنده به گور شدن یک مدیر در کارگاه + فیلم

اشتباه فاحش راننده لودر موجب لحظات هولناک و دلخراش برای یک مرد شد. راننده لودر حین کار مدیر پروژه را ندید و او را همراه با خاک به پشت کامیون ریخت.

زنده به گور شدن یک مدیر در کارگاه + فیلم

 اشتباه فاحش راننده لودر موجب لحظات هولناک و دلخراش برای یک مرد شد. راننده لودر حین کار مدیر پروژه را ندید و او را همراه با خاک به پشت کامیون ریخت.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها