لحظه سرقت و منفجر کردن بانک با نارنجک توسط یک زن + فیلم

زنی در حالی که اسلحه در دست داشت به بانکی در یمن آمد و با یکی از کارمندان بانک شروع به مشاجره کرد. زن پس از مشاجره دو نارنجک دستی روی میز صندوقدار گذاشت و بانک را منفجر کرد. تعداد تلفات هنوز مشخص نیست.

لحظه سرقت و منفجر کردن بانک با نارنجک توسط یک زن + فیلم

زنی در حالی که اسلحه در دست داشت به بانکی در یمن آمد و با یکی از کارمندان بانک شروع به مشاجره کرد. زن پس از مشاجره دو نارنجک دستی روی میز صندوقدار گذاشت و بانک را منفجر کرد. تعداد تلفات هنوز مشخص نیست.

 

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها