گوزن سفیدی که نوازش را دوست دارد + فیلم

یک گوزن سفید در اتفاقی نادر خود را در آغوش محیط بان قرار داد تا بتواند از نوازش او بهره ببرد.

گوزن سفیدی که نوازش را دوست دارد + فیلم

یک گوزن سفید در اتفاقی نادر خود را در آغوش محیط بان قرار داد تا بتواند از نوازش او بهره ببرد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها