نجات نفس گیر کودک آویزان از طبقه هفتم + فیلم

کودک بازیگوشی که از بین نرده های بالکن طبقه هفتم یک مجموعه مسکونی آویزان شده بود توسط جوانی نجات یافت.

نجات نفس گیر کودک آویزان از طبقه هفتم + فیلم

کودک بازیگوشی که از بین نرده های بالکن طبقه هفتم یک مجموعه مسکونی آویزان شده بود توسط جوانی نجات یافت.

کودکی در جنوب چین که پس از گیر کردن سرش بین نرده ها از بالکن طبقه هفتم یک مجموعه مسکونی آویزان شده بود با کمک یک جوان نجات یافت.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها