سخنگوی دولت؛

آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: بخشی از سهام دولت در بانک‌ها و برخی شرکتهای دولتی به افراد فاقد سهام عدالت (تحت پوشش نهادهای حمایتی) تعلق می‌گیرد.

آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: بخشی از سهام دولت در بانک‌ها و برخی شرکتهای دولتی به افراد فاقد سهام عدالت (تحت پوشش نهادهای حمایتی) تعلق می‌گیرد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها