حواس پرتی راننده اتوبوس کار دستش داد + فیلم

یک راننده اتوبوس در حین رانندگی برای چند ثانیه سرگرم انجام فعالیتی به غیر از رانندگی شده و همین امر سبب خروج خودرو از مسیر اصلی و بروز حادثه شد.

حواس پرتی راننده اتوبوس کار دستش داد + فیلم

یک راننده اتوبوس در حین رانندگی برای چند ثانیه سرگرم انجام فعالیتی به غیر از رانندگی شده و همین امر سبب خروج خودرو از مسیر اصلی و بروز حادثه شد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها