هفت تیرکشی در بزرگراه فقط به خاطر تخلف رانندگی + فیلم

​ این بار دوربین ثبت وقایع خودرویی از اسلحه کشیدن یک جنایتکار متخلف که به قوانیین احترامی نمی گذارد و به روی شهروندی که قانون را رعایت می کند اسلحه کشیده و تیر اندازی می کند پرده برداشت .

 هفت تیرکشی در بزرگراه فقط به خاطر تخلف رانندگی + فیلم

این بار دوربین ثبت وقایع خودرویی از اسلحه کشیدن یک جنایتکار متخلف که به قوانیین احترامی نمی گذارد و به روی شهروندی که قانون را رعایت می کند اسلحه کشیده و تیر اندازی می کند پرده برداشت .

 

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها