مصائب صنعت خودرو (بخش دوم)؛ از دستورات ۸ گانه تا تهدید واردات!

تحریریه اقتصادآنلاین

اقتصاد آنلاین، امیرحسین کاکایی، اظهار داشت: پس از تجربه ناموفق قرعه کشی خودرویی، راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و درگیر کردن شرکت های خصوصی در این سازوکار اشتباه بزرگتری است.

کلمه پلتفرم که به تازگی بارها از سوی مسئولین اعلام می شود و به راه اندازی پلتفرم های جدید افتخار می کنند فقط بازی با کلمات است و گرنه ساخت پلتفرم جدید کاری صنعتی است و به مردم ارتباطی ندارد.

رئیس جمهور دستورات ۸ گانه ای برای صنعت خودرو داده اند که تمام بندهای آن به صورت مجزا خیلی خوب است اما به عنوان یک مجموعه در تناقض با یکدیگر قرار دارند.

وعده افزایش ۱۵۰ درصدی تولید با دستور افزایش کیفیت خودروهای داخلی رئیس جمهور متناقض است و نمی توان از خودروسازان انتظار افزایش همزمان کیفیت و تیراژ را داشت.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها