بهادری جهرمی: قیمت دارو زیاد نمی شود

بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: در حوزه دارو هیچ افزایشی از پرداخت جیب مردم اتفاق نخواهد افتاد. بالعکس در شیوه اصلاح یارانه دارو هم داروهای متنوع تری در پوشش بیمه قرار خواهند گرفت و هم می توانیم ادعا کنیم پوشش بیمه ما همگانی شده است. هر شهروند ایرانی که فکر می کند بیمه نیست به محض مراجعه به مراکز درمانی به طور خودکار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هیچ ایرانی نیست که تحت پوشش بیمه نباشد. اتباع بیگانه هم مسیر قانونی را طی کنند تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها