متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن باید پس از دریافت پیامک سوم آورده خود را تکمیل کنند

تحریریه اقتصادآنلاین

اگر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پس از دریافت پیامک سوم آورده خود را تکمیل نکنند انصراف تلقی می شود و افراد دیگری از فهرست ذخیره جایگزین آنها می شوند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها