از خام فروشی جلوگیری می کنیم

اوجی، وزیر نفت در جمع خبرنگاران و پس از جلسه هیات دولت گفت: متاسفانه در چندسال گذشته سرمایه گذاری آنچنانی در حوزه نفت و گاز صورت نگرفته است. با این سرمایه گذاری ها که مد نظر دولت است قطعا این نقدینگی افسارگسیخته که در سطح جامعه وجود دارد به سمت تولید کشیده  شده که هم مردم بهره  بینند و هم امنیت انرژی در کشور حاصل شود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها