انتقاد محسنی اژه‌ای از دستگاه قضایی

اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت:چقدر زیر مجموعه قوه قضاییه و تولید‌کنندگان و مردم از ما و شما راضی هستند  همه موارد این نارضایتی به مسائل بیرونی برمی‌گردد؟

بخشی از این مشکلات به خود ما برنمی‌گردد؟

آیا تا به حال به این فکر کرده‌ایم که چند درصد مشکلات موجود به خود ما برمی‌گردد؟

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها