وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست

فاطمی امین، وزیر صمت در نشست خبری گفت: خام فروشی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ماست.با تکمیل سامانه جامع تجارت، زیرساخت برای مبارزه با قاچاق فراهم شده است.۳۶ درصد رشد را در آمار تحویل خودرو داشته ایم. ۹۵ درصد خودروهایی که وارد خط تولید می شود به صورت کامل خارج می شود. ما مواردی را کشف کردیم که یک شخص کمک فنر دست دوم را رنگ می کرد و به عنوان کمک فنر نو میفروخت.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها