استفاده از دولت الکترونیک از ایجاد تجمعات جلوگیری کرد

رییس جمهور گفت: در موضوع کرونا، استفاده از دولت الکترونیک از ایجاد بسیاری از تجمعات جلوگیری کرد.

استفاده از دولت الکترونیک از ایجاد تجمعات جلوگیری کرد
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها