بیماران کرونایی ۱۰درصد از هزینه درمان خود را می‌پردازند

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گفت: بیماران کرونایی کمتر از ۱۰درصد هزینه های درمان خود را می پردازند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر