معاون کل وزیر بهداشت گفت: برای رسیدن به موفقیت های فروردین گذشته باید محدویت های کرونایی شدیدتری اعمال شود. باید مشاغلی باز باشند که درسطوح ١ است.

حجم ویدیو: 9.02M | مدت زمان ویدیو: 00:03:17
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها