"امام اغلو" کاندیدای مخالفان اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول پیروز شد. مخالفان اردوغان پس از این پیروزی با بوق متدد به شادی در استانبول پرداختند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها