رهبر معظم انقلاب در جدیدترین توصیه خود درباره فضای مجازی بیان کردند :آرایش دشمن در فضای مجازی، آرایش جنگی است؛ ملت ایران باید در مقابل این آرایش مناسب بگیرد و وحدت خود را حفظ کنند.

پربازدیدترین ویدیو ها