{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

کوه آتشفشانی اتنا در ایتالیا که از چندروز پیش فعالیتش آغاز شده بود ،دوباره شروع به پرتاب گدازه کرده است. این پرتاب‌ها صحنه‌های زیبایی را ایجاد کرده که در ویدیو زیر مشاهده می‌کنید ؛

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها