{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

افزایش جمعیت باعث تغییر الگوی غذایی در سال‌های آینده خواهد. پیش بینی می‌شود حشرات یکی از منابع غذایی اصلی سال‌های آینده باشند. در حال حاضر روزانه ۲ میلیارد نفر در جهان حشرات را به عنوان غذا می‌خورند. ۵ غذایی که پیش بینی می‌شود در آینده بیشترین مصرف جهانی را داشته باشند و علت استفاده از آنها را در کمتر از یک (کاری از مرکز تحقیقات اقتصادآنلاین) ببینید؛

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها