در خرمدشت پردیس تعداد ۵۰۰ کپسول گاز مایع بر روی هم انبار شده بودند و با نشت گاز یکی از کپسول ها آتش به دیگر کپسول ها سرایت و باعث انفجارهای پی درپی شد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها